अफीटेक

  • Oxygen Generator Aquatec

    अक्सिजन जेनरेटर अक्टेक्ट

    एक्जिटिक एप्लिकेसनमा एन्जिलबाइज अक्सिजन केन्द्रकहरू ब्याक्टेरियाको संख्या घटाउँछ, जसले गर्दा माछाको उत्पादकता र माछाको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। उच्च अक्सिजन सामग्री एक्वाकल्चर र माछा उत्पादनको लागि महत्त्वपूर्ण छ।