ओजोन

  • Oxygen Generator Ozone

    ऑक्सीजन जेनरेटर ओजोन

    ओजोन जेनेरेटरमा एन्जिलबिस ऑक्सीजन केन्द्रकहरू समाधान। एंजेलबिस ऑक्सीजन केन्द्रकले ओजोन जेनेरेटरलाई अक्सिजन आपूर्ति गरेर ओजोनलाई ओजोनमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। ओजोन बाँझ, गन्ध हटाउने, खाद्य संरक्षण, र पानी शुद्धिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।